จี้12ราศีทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายปีชวด)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายดาวกะหัวใจ)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายดาวตัดลาย)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายถุงเงินถุงทอง)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายหัวใจตัดลาย)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายหัวใจยกขอบตัดลาย)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายเจ้าแม่กวนอิม)
จี้ทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายแคน)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายซีตรองขั้นโอ่ง)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายซีตรองจี้ตะกร้อ)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายซีตรองจี้หัวใจ)
สร้อยคอทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายโซ่โปร่งเงา)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายมังกรตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายยอดนิยมตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายลูกคิดตัน)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายลูกคิดโปร่ง)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายสองห่วงกิ๊ป)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายแม็กกลมตัดลาย)
แหวนทองคำ96.5%หนัก1สลึง (ลายแม็กเหลี่ยมทรายเงา)