ข้อมูลทั้งหมดอันรวมถึงข้อความ,รูปภาพ,ภาพประกอบ,ภาพถ่ายและภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.ranthongs.com ที่จัดทำขึ้นโดย ร้านทอง ถือเป็นทรัพย์สินของทางร้านทองซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดผู้หนึ่งอ้างอิง,ลอกเลียน,แก้ไข,ทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาโดยมิได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์จากทางร้านทอง
เว็บไซต์ต่างๆที่ลิงค์จากเว็บไซต์ www.ranthongs.com จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าชมเท่านั้น โดยอร้านทองไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบข้อมูลหรือนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เหล่านั้นยึดถือปฏิบัติแต่อย่างใด