เพชร (มาจากภาษากรีกโบราณ ἀδάμας - Adamas, มีความหมายว่า "ที่ไม่สามารถทำให้แตกหักได้", "ที่เหมาะสมสมบูรณ์แบบ" หรือ "ที่ไม่สามารถทำให้เปลี่ยนแปลงได้") เป็นหนึ่งในอัญมณีที่เป็นที่รู้จักกันดีและเป็นหนึ่งในอัญมณีที่น่าเสาะแสวงหามากที่สุด เพชรเป็นที่รู้จักต่อมวลมนุษยชาติและถูกนำมาใช้เป็นของตกแต่งมาตั้งแต่สมัยโบราณ บางส่วนของการอ้างอิงที่เก่าแก่ที่สุดสามารถโยงไปถึงอินเดีย